Regler for medlemmer

Du har ved din betaling af medlemskab bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af Foreningen KLG Fitness:

 1. Din adgangschip er personligt og skal altid kunne fremvises på forlangende af centrets personale. Chippen er kodet med dit navn og du registreres i vores computer, når du går ind ad døren. Der er under ingen omstændigheder adgang i centeret uden chippen, heller ikke selv om du har aktivt medlemskab. Det er heller ikke tilladt at lukke andre ind. Er adgangschippen skadet ved misbrug eller bortkommet betales der et gebyr på 100 kr. for en ny.
 2. Du skal have gennemgået en introduktion af maskiner/udstyr sammen med en instruktør inden selvstændig træning.
 3. Der må ikke trænes i bar overkrop. Der skal anvendes indendørs fodtøj.
 4. Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Regler håndhæves af foreningens instruktører og skal imødekommes.
 5. Tasker, udendørssko, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i værdiboksene i receptionen. Opbevaringen er på eget ansvar.
 6. Indtagelse af mad skal foregå i receptionsområdet.
 7. Husk altid og lægge udstyret på plads efter brug.
 8. Træningsudstyr skal aftørres efter brug. Spray på papiret og ikke direkte på maskinerne/udstyret.
 9. Børn under 15 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne. Med mindre de deltager på et lukket børnehold med en af centrets instruktører. Men de er velkommen til at opholde sig i centrets receptionsområde.
 10. Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i KLG Fitness.
 11. Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer, før, under og efter træning.
 12. Enhver form for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Som medlem hos KLG Fitness underlægges du doping test, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning.
 13. Dit medlemsskab til kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelsen kan dog tidligst være gældende fra udløbet af medlemsskabets bindingsperiode. Opsigelsen kan ske ved personlig henvendelse i centeret, hvor der underskrives med navn og dato. Det er også muligt at opsige pr. mail til info@klg-Fitness.dk eller via Kontakt på hjemmesiden (KLG-Fitness.dk). Husk altid at oplyse navn, adresse og cpr.nummer.
  Du har adgang til fitness-centret til udløb af din sidste betaling. Nøglebrikken skal afleveres i åbningstiden til den vagthavende instruktør.
 14. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest to timer før holdstart. Hvis ikke du møder op til holdet eller ikke får afmeldt dig rettidigt, vil du blive pålagt et gebyr på 30 kr. som automatisk bliver trukket via din betalingsaftale. Dette er for ikke unødigt at spærre pladsen for andre.
 15. Der må ikke bruges talkum eller lignende i centret.

Rev. 17.01.2017

Skriv til os

21572264